LEFT-MENU
PENDING

Installation af R's sf pakken på Ubuntu 16.04 Xenial.


Af LARS den 2017.03.30
At få Simple Features pakken til at køre er endnu lidt af et puslespil, der kræver lidt research og diverse hacks.

Baggrund

Simple features eller simple features access refererer til den formelle ISO 19125-1:2006 standard, der angiver hvordan virkelige objekter kan repræsenteres digitalt med fokus på objekternes spatiale geometri - altså deres georgrafiske placering. Standarden beskriver yderligere hvordan disse objekter gemmes og hentes fra databaser samt objekternes forud definerede geometriske operationer.

Den ovenfor nævnte standard er bredt implementeret i såvel opensource som kommercielle spatiale databaser såsom PostGIS og Esri ArcGIS. Dertil udgør standarden vektor basis for det spatiale bibliotek GDAL og en delmængde af simple features implementeringen danner basis for GeoJSON standarden.

R har allerede en veldokumenteret pakke til at gemme spatial data sp og grænseflade til fonævnte rgdal og rgeos. Ingen af disse pakker er dog lykkedes med en fuld implementering af simple features, hvorfor arbejdet med spatial data kan virke kompliceret, ineffektivt og inkomplet. Pakken sf forsøger på at udbedre ovennævnte mangler og sigter på at erstatte sp med tiden.
Pakken er blevet gjort officielt tilgængelig og porteret til diverse R platforme fra januar 2017. En engelsk anmeldelse af sf pakken kan læses her

Installation

For at køre sf skal R først og fremmest opdateres til en version nyere end 3.3.0, desværre er denne opdatering i skrivende stund endnu ikke tilgængelig fra RStudio downloads, hvorfor det indlejrede R program skal opdateres uden om interfacet.


Dernæst skal tre forskellige understøttelses pakker installeres. Desværre er de ikke alle klargjort til R version 3.3.0+, hvorfor de skal hentes fra et original depot
> sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ppa
> sudo apt-get update
> apt-get install -y libudunits2-dev libgdal-dev libgeos-dev libproj-dev

og endelig kan simple features pakken installeres
> install.packages("sf")
> library(sf)
og vi er klar til at manipulere geometriske objekter.

Kilder

https://cran.r-project.org/web/packages/sf/vignettes/sf1.html
R-installation på Ubuntu 16.04
Launchpad R depot
Simple features, GitHub.


Polygoner med R, Del 1

Af LARS den 2017.03.23.

Cirkel polygon Indledende kik på polygoner med ggplot2 i R.
Læs mere

Folkeskoler i Vejle, Del 5

Af LARS den 2016.04.13.

Indekseret fremskrivning Korrelationsanalyse af årgangsstørrelse på folkeskoler
Læs mere

Folkeskoler i Vejle, Del 4

Af LARS den 2016.04.06.

Indekseret fremskrivning Ploynomie tilpasning af elevstørrelse på årgange for fremskrivning
Læs mere

Folkeskoler i Vejle, Del 3

Af LARS den 2016.03.31.

Skolesøgende på årgange 2007/08-2014/15 Klargøring af data til polynomie tilpasset fremskrivning
Læs mere

RIGHT-MENU
PENDING

BOTTOM-BAR
PENDING